Nasze usługi

Castellan jest wiodącą firmą zajmującą się pośrednictwem w zakupie i sprzedaży nieruchomości zabytkowych oraz doradztwem w zakresie restauracji i adaptacji historycznych posiadłości w całej Polsce pod kątem użytkowania komercyjnego i rezydencjalnego. Pomagamy właścicielom zabytków z różnych epok – od dawnych majątków, chat, spichlerzy i stodół, założeń dworsko-parkowych, poprzez wille z okresu międzywojnia, po obiekty post-industrialne, wieże ciśnień i budynki stacji pociągowych.

W szczególności zajmujemy się:

  • wspomaganiem inwestorów w wyszukaniu obiektów unikalnych inwestycyjnie, strukturalnie i estetycznie na terenie całej Polski, w ośrodkach miejskich, wiejskich i miejscach wypoczynkowych, które gwarantują strategiczną pozycję w komercyjnym zagospodarowaniu i użytkowaniu;
  • prowadzeniem procesów sprzedaży zabytków dla naszych klientów w całej w Polsce, od przygotowania nieruchomości do sprzedaży, poprzez odpowiedni marketing i pozycjonowanie ofert pod kątem grup docelowych inwestorów, po wsparcie w negocjacjach i obsługę transakcji.

Detail from the panorama of Kraków in “Civitates Orbis Terrarum” (1617)

Kompleksowa obsługa

Bazując na doświadczeniu naszych agentów oraz współpracy z ekspertami z zakresu: – sprzedaży, – marketingu, –audytów, – konserwacji, – restauracji, – projektowania, – budowy, – planów komercyjnych dla nieruchomości, – finansowania, – ewaluacji estetycznej, – historii sztuki, – zagospodarowania przestrzennego, Castellan oferuje Państwu pełen kompleks usług, do których należą:

  • sprzedaż zabytków w Polsce przy użyciu spersonalizowanych, efektywnych, stosowanych na świecie metod promocji, które podkreślają i wykorzystują unikatowość obiektu. Sprzedajemy nieruchomości bezpośrednio oraz we współpracujący z pośrednikami reprezentującymi inwestorów. W marketingu stosujemy, m.in., oryginalne profesjonalne materiały promocyjne (filmy, zdjęcia, plany, story w social media, bannery, broszury, ulotki), profesjonalny home-staging, wizualizacje 3D, nagrania z drona, aktualizowanie ofert na portalach nieruchomościowych, organizację eventów (np. dni otwartych) oraz tzw. „promocję szeptaną” poprzez networking w grupach inwestorskich;
  • lokalizacja i ewaluacja wyjątkowych zabytków, pasujących do kryteriów ustalonych z reprezentowanymi przez nas inwestorami oraz wsparcie w negocjacjach;
  • analiza ROI (wskaźnika zwrotu inwestycji) i wsparcie w zabezpieczeniu budżetu na dalszy rozwój;
  • zapewnienie płynności w obiegu dokumentów świadczących o stanie architektonicznym, konserwatorskim i prawnym; wsparcie w uzyskiwaniu pozwoleń, projektów i obmiarów geodezyjnych;
  • obsługa przez zaufanych doradców kredytowych;
  • reprezentowanie Państwa w komunikacji z lokalnymi urzędami odnośnie planowania przestrzennego, projektów rozwoju oraz pozwoleń konserwatorów zabytków;
  • współpraca z wiodącymi konkretnymi ekspertami ds. dofinansowań na renowacje z funduszy regionalnych, rządowych i Unijnych.