Tomasz Wilde

Tomasz Wilde

Doradca | Konsultant

contact@castellan.estate

BJGO_portrait

Dzięki swojemu doświadczeniu oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu renowacji i rewitalizacji budynków Tomasz posiada dogłębne zrozumienie technicznych aspektów architektury historycznej. Kluczowe znaczenie ma dla niego zachowanie autentyczności i wartości historycznej zastanych dóbr przy jednoczesnym dostosowaniu ich do dzisiejszych wymogów praktycznych, gospodarczych i środowiskowych.

Na przestrzeni swojej kariery zawodowej, bazując na wykształceniu w dyscyplinie archeologii średniowiecznej, Tomasz był zaangażowany w liczne projekty konserwatorskie i rewitalizacyjne. Regularnie prowadzi badania konserwatorskie i archeologiczne oraz audyty efektywności energetycznej zabytkowych obiektów.

Swą wiedzę praktyczną i teoretyczną przekazuje studentom jako wykładowca w Katedrze Konserwatorstwa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Wielu z jego byłych uczniów zostało również ekspertami w dziedzinie ochrony przyrody i nauczycielami akademickimi. Podczas staży w Danii, Belgii i Holandii Tomasz zajmował się środkami i metodologiami konserwacji architektury, co pozwala mu na holistyczne podejście do rewitalizacji i renowacji zabytków.

Jako freelancer współpracował z zespołami specjalistów polskich i zagranicznych. Jego projekty obejmują prace badawcze i konserwatorskie w renesansowych klasztorach i kościołach, średniowiecznych zamkach krzyżackich, gotyckich kamienicach, a także w architekturze drewnianej. Tomasz współpracował również z takimi organizacjami jak Centro Italiano Studi e Ricerche Precolombiane, Instituto National de Archeologia de Bolivia, Misja Archeologiczna Andea Uniwersytetu Warszawskiego, National Geographic, ICOMOS i UNESCO, co zaowocowało jego biegłą znajomością języka angielskiego i hiszpańskiego.

Jako Sekretarz Generalny Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości oraz Prezes Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Konstancinie współpracuje z Międzynarodową Unią Właścicieli Nieruchomości oraz ma bezpośredni wgląd w regulacje prawne między właścicielami nieruchomości a władzami lokalnymi. Dzięki wieloletniej współpracy naukowej z UNESCO i ICOMOS Tomasz jest zaznajomiony z aktualnymi tendencjami technologicznymi i najnowszymi ruchami w teorii konserwatorskiej. W 2005 roku ukończył kurs dla audytorów energetycznych, co pozwoliło mu implementować w swojej pracy ocenę fizyki budynku w zakresie zużycia energii.

Tomasz jest autorem wielu artykułów i filmów dokumentalnych jako reżyser i scenarzysta, a także operator. Od lat interesuje się zachowaniem lokalnego krajobrazu kulturowego z wykorzystaniem metodologii historii mówionej. Jest zapalonym wykładowcą i humanistą, który wierzy, że wiedza i umiejętności techniczne mogą uwydatnić piękno architektury historycznej, a jednocześnie uczynić ją opłacalną dla właściciela.

Tagged with: